PODCAST

ตรวจก่อนแต่ง พร้อมก่อนมีลูก

หากคู่รักที่มีความพร้อมในการมีลูก หรือสร้างครอบครัว การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรก็เป็นอีกสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราทราบและวางแผนทางด้านสุขภาพให้กับการสร้างครอบครัวในอนาคตได้อย่างราบรื่น ถ้ามีเหตุไม่คาดคิดก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาได้แต่เนิ่น ๆ …

เพราะร่างกายไม่มีอะไหล่ ผู้หญิงอย่างเราจึงต้องสตรอง

ผู้หญิงยุคใหม่ ต้องสตรองเบอร์ไหน? เพื่อบาลานซ์ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และสุขภาพที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด…

อยากมีลูกไม่ใช่เรื่องยาก

ช่วงวัยของผู้หญิงที่สมบูรณ์ในการตั้งครรภ์มากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งข้อควรระวังและปฏิบัติ รับฟังต่อได้เลยครับ…